Afdelingsbestyrelse

Afdelingsbestyrelsesformand:

Aksel Nielsen

​Frueløkke 292

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer:

Rasmus Schubert 
Frueløkke 312b

Tove Franzen
Frueløkke 246

Afdelingsbestyrelsessuppleanter

Mette Christiansen

Frueløkke 274a